cửa hàng

Kinh nghiệm thiết kế shop nhỏ hẹp

Kinh nghiệm thiết kế shop nhỏ hẹp

Không gian chật hẹp – cần nghỉ ngay đến gương, bởi gương có tác dụng phản xạ ánh sáng rất tốt, nhìn không gian shop qua gương luôn mang đến sự thoải mái, rộng rãi hơn là nhìn trực tiếp.