danh thiếp nhựa trong suốt

Loại nhựa nên dùng để in danh thiếp

Loại nhựa nên dùng để in danh thiếp

In danh thiếp giấy art: là loại giấy có độ dày lý tưởng cho việc dập nổi khi có yêu cầu. Giấy có độ xốp nhẹ. Loại giấy này có khá nhiều màu, do đó bạn chỉ cần lựa chọn