in lịch

Tìm hiểu nguyên tắc trong thiết kế và in lịch

Tìm hiểu nguyên tắc trong thiết kế và in lịch

Kích thước lịch thay đổi tùy theo thể loại. Mỗi loại sẽ có một số kích thước phổ biến. Tuy nhiên bạn có thể tạo cho mình một kiểu dáng lạ để cho sản phẩm ấn tượng. Lịch là một