màu sắc

Kiến thức về màu sắc trong thiết kế đồ họa

Kiến thức về màu sắc trong thiết kế đồ họa

Những người có tầm nhìn màu thiếu, chẳng hạn như mù màu đỏ xanh lá cây, có thể nhận được thông báo mong muốn từ thiết kế đồ họa nếu các nhà thiết kế bao gồm độ tương phản thích

Nguyên tắc chung màu sắc trong in ấn

Nguyên tắc chung màu sắc trong in ấn

Việc sử dụng màu sắc trong in ấn do đó được nhiều doanh nghiệp chú trọng, đó là cách để gây ấn tượng một cách tốt nhất đến khách hàng. Một số yêu tố về kỹ thuật sử dụng màu