màu trong in ấn

Nguyên tắc chung màu sắc trong in ấn

Nguyên tắc chung màu sắc trong in ấn

Việc sử dụng màu sắc trong in ấn do đó được nhiều doanh nghiệp chú trọng, đó là cách để gây ấn tượng một cách tốt nhất đến khách hàng. Một số yêu tố về kỹ thuật sử dụng màu