mực uv

Lưu ý khi sử dụng mực UV in lụa

Lưu ý khi sử dụng mực UV in lụa

Nên thiết đặt bộ phận theo dõi nhiệt độ của các khay mực, ống mực để tránh tình trạng biến dạng của mực khi nhiệt độ thay đổi. Khi in UV nên chú ý: Phải sử dụng chất rửa riêng