phương pháp thiết kế câtlogue

Một số phương pháp thiết kế catalogue

Một số phương pháp thiết kế catalogue

Một vài lời đề nghị khiến khách hàng mua ngay sản phẩm đó là đưa ra lời đề nghị về giảm giá đặc biệt, tặng quà cho các đơn hàng. Hãy nhớ là phải kèm theo thời hạn số lượng