poster

Tư vấn thiết kế và in ấn poster quảng cáo

Tư vấn thiết kế và in ấn poster quảng cáo

Một file thiết kế poster có chi phí thiết kế cao hơn so với chi phí in ấn của chính nó, nếu bạn có khả năng thiết kế, hãy tự thực hiện; hoặc nhờ bạn bè người thân làm thiết