Profile

Hướng dẫn phân biệt Profile – Catalogue – Brochure

Hướng dẫn phân biệt Profile – Catalogue – Brochure

Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách