tờ rơi quảng cáo

Tư vấn thiết kế tờ rơi

Tư vấn thiết kế tờ rơi

Được mọi người nhìn thấy những điểm chính của bản sao của bạn bằng cách chọn một rõ ràng, font chữ lớn. Đây sẽ là điểm bán hàng của bạn. Hạn chế tờ rơi của bạn để hai hoặc ba

Hướng dẫn cách in tờ rơi

Hướng dẫn cách in tờ rơi

Chèn giấy trong khay giấy bên trong của máy photocopy, nếu có. Nếu không, mở một khay giấy, loại bỏ các giấy mặc định, và đưa giấy in tờ rơi. Tờ rơi quảng cáo có thể giúp bạn phát thông

Hướng dẫn thiết kế và in tờ rơi quảng cáo

Hướng dẫn thiết kế và in tờ rơi quảng cáo

Tạo ra một phần riêng hoặc những đường viền xung quanh phần các khác nhau của thông tin trên các tờ rơi để tạo thành các đoạn nhỏ được đọc dễ dàng. Tờ rơi quảng cáo có thể được sử

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Một khi bạn đã hoàn thành việc thiết kế, sao chép và dán thiết kế so với tờ rơi A6 khác trong mẫu để bây giờ bạn có hai bản sao của tờ rơi tương tự trên một trang. Tờ

Cách tăng giá trị của tờ rơi

Cách tăng giá trị của tờ rơi

Để những tờ rơi quảng cáo không còn là giấy vụn bạn cần thiết kế và in tờ rơi chuyên nghiệp hơn và thể hiện nội dung rõ ràng nhất như vậy sẽ gây được sự chú ý của khách