tư ván in tờ rơi

Hướng dẫn cách in tờ rơi

Hướng dẫn cách in tờ rơi

Chèn giấy trong khay giấy bên trong của máy photocopy, nếu có. Nếu không, mở một khay giấy, loại bỏ các giấy mặc định, và đưa giấy in tờ rơi. Tờ rơi quảng cáo có thể giúp bạn phát thông

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Hướng dẫn in tờ rơi A6

Một khi bạn đã hoàn thành việc thiết kế, sao chép và dán thiết kế so với tờ rơi A6 khác trong mẫu để bây giờ bạn có hai bản sao của tờ rơi tương tự trên một trang. Tờ